Ikkunoiden pesut suoritetaan asiakaslähtöisesti. 

Kohde kartoitetaan ja nostimien käyttö selvitetään tapauskohtaisesti. 

Työt tehdään työturvallisuuslakien mukaisesti, korkealla työskennellessä käytetään asianmukaisia henkilösuojaimia.